Σποροθεραπεία – Seed Therapy

  1. Homepage
  2. Σποροθεραπεία - Seed Therapy
23

Σποροθεραπεία

Οι σπόροι δίνουν ζωή στα φυτά. Αυτό σημαίνει ότι στην πρόδρομη φάση τους »κρύβουν ενέργεια τεράστιας δύναμης». Δια μέσου του μηχανισμού της ενεργητικής αναπνοής συντελείται μία ανταλλαγή της κρυμμένης ενέργειας με το εξωτερικό περιβάλλον και χάρις σε αυτή ο σπόρος ως πηγή ζωής μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των άλλων ζωντανών οργανισμών.

Για πρώτη φορά η μέθοδος της σποροθεραπείας παρουσιάστηκε το 1988 μετά από ένα χρόνο εμφάνισης της θεραπείας Su Jok στην Κορέα. Απο τότε άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως με μεγάλη επιτυχία για την θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

Αυτή η φυσική και αρκετά απλή στην χρήση μέθοδος δίνει στην πράξη εξαιρετικά αποτελέσματα. Η επαφή των σπόρων με τα πάσχοντα σημεία του σώματος επιφέρει θετικές αλλαγές στην εξέλιξη της όποιας νόσου.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξηγείται ως εξής: οι σπόροι κατά τη διάρκεια της ζωής τους εκπέμπουν βιολογικά κύματα δραστηριοποιώντας ενεργά σημεία, τα οποία γεμίζουν με ζωτική ενέργεια απορροφώντας
συγχρόνως την νοσηρή ενέργεια απο αυτά.

Που εφαρμόζεται:

Όπως έχει αποδειχτεί στα άκρα των χεριών και των ποδιών, βρίσκονται προβολές του ανθρώπινου σώματος σε μικρογραφία, έτσι η σποροθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί επιδρώντας όχι μόνο στα πάσχοντα σημεία του
σώματος, αλλά και στα σημεία της προβολής τους τα οποία βρίσκονται στα άκρα.
Οι σπόροι των διαφόρων φυτών και βοτάνων έχουν διαφορετικές ιδιότητες και ειδικά χαρακτηριστικά.
Γι’αυτό το λόγο στην επιλογή των σπόρων για την θεραπεία πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του όχι μόνο το χρώμα και το σχήμα των σπόρων, αλλά και τις ιδιότητες των φυτών κ βοτάνων απο τα οποία προέρχονται.

Η σποροθεραπεία είναι μία μοναδική τεχνική για τους Βοτανοθεραπευτές που την εφαρμόζουν, επειδή συμβάλλει ενεργειακά στην εναρμόνιση των βιολογικών διεργασιών στον ανθρώπινο οργανισμό ανάλογα με την
ιδιοσυγκρασία του καθένα και τις ανάγκες που παρουσιάζει την δεδομένη στιγμή.

Μαρία Αξυπολύτου
Ολιστική Ενεργειακή Βοτανοθεραπεύτρια

Βιβλιογραφία: Su Jok Seed Therapy – Park, Jae Woo

Avatar

Η Ολιστική Βοτανοθεραπεία βασίζεται πάνω σε σχέσεις: την σχέση ανάμεσα στο φυτό και στον άνθρωπο, το φυτό και τον πλανήτη, τον άνθρωπο και τον πλανήτη, τον άνθρωπο και την σχέση που αυτός έχει με τον εαυτό του.
Όταν χρησιμοποιούμε βότανα μέσα στα πλαίσια της ιαματικής διεργασίας , παίρνουμε μέρος στον οικολογικό κύκλο και στην σοφία που τον διέπει. Η παρατήρηση του ζωικού βασιλείου, των νερών , της σελήνης, των φυτών δείχνει ότι το ένα σύστημα επηρεάζει το άλλο κυκλικά και αρμονικά, γεγονός που μας αποδεικνύει πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε με το όλον.