Νικόλαος KOLESIDIS

 • 10 view(s)

Νικόλαος KOLESIDIS

 • 10 view(s)

About Νικόλαος KOLESIDIS

Σημαντικό:  * Σημειώστε ότι αυτή είναι η συνιστώμενη ρύθμιση για τους υπάρχοντες χρήστες του θέματος χρησιμοποιώντας τις εκδόσεις 4.5 ή παλαιότερες. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζονται οι ρυθμίσεις σας, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτήν την προεπιλεγμένη ρύθμιση του πακέτου.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα πακέτα και θέλετε να επαναφέρετε ολόκληρα τα πακέτα και τις ρυθμίσεις χρήστη για διαφορετικές λειτουργίες που ελέγχονται μέσω προσαρμοσμένων πακέτων τότε μπορείτε να προχωρήσετε στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πακέτων αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει πλήρη αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση που δεν ήταν σαφής ποια θα είναι τα αποτελέσματα κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα πακέτων που είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις μετά το 4.5 (4.5 δεν συμπεριέλαβε το νέο πακέτο)
Χαρακτηριστικά:
Αυτό το πακέτο θα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες και μόνο η διάρκεια που θα εμφανίζεται μπορεί να ελεγχθεί μέσω προεπιλεγμένων πακέτων.

Languages

Specialties

 • Cardiologist
 • Eye, Nose, Ear (ENT) specialist
 • Nephrologist
 • Ophthalmologist
 • Orthodontist
 • Orthopedic Surgeon

In-Network Insurance

 • Kaiser Foundation Group

Education

 • sxoli   (Μαρ, 2018 - Μαρ, 2018)

  maroko

  Important: *Please note that this is the recommended settings for existing users of our theme using the versions 4.5 or earlier. If you want to make sure that your settings are not affected, please keep using this default package setting. If you are not using the packages and you want to reset the entire packages and user settings for different features controlled through custom packages then you can move to the custom packages settings but ensure that you have taken a full back up in case you were not clear what the effects would be when moving to the new package system available in versions after 4.5 (4.5 did not include the new package system) Features: This package will allow users to use all features and only the duration to be in featured can be controlled through default packages.

Honours & Awards

 • panellhnio  (Μάρτιος 16, 2018)

  Important: *Please note that this is the recommended settings for existing users of our theme using the versions 4.5 or earlier. If you want to make sure that your settings are not affected, please keep using this default package setting. If you are not using the packages and you want to reset the entire packages and user settings for different features controlled through custom packages then you can move to the custom packages settings but ensure that you have taken a full back up in case you were not clear what the effects would be when moving to the new package system available in versions after 4.5 (4.5 did not include the new package system) Features: This package will allow users to use all features and only the duration to be in featured can be controlled through default packages.

Presentation Video

Photo Gallery

0  Review(s)

Leave Your Review

Please Login To add Review
elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά